На головнуНаписати намКарта сайту

Останні публікації


Останні новини

Protected by Copyscape Plagiarism Detection

Словничок

Ген
      Ген - структурна і функціональна одиниця спадковості, що контролює розвиток певної ознаки чи властивості. Сукупність генів батьки передають нащадкам під час розмноження.

      На сьогодні, в молекулярній біології встановлено, що гени - це ділянки ДНК, що несуть будь-яку цілісну інформацію - про будову однієї молекули білка або однієї молекули РНК. Ці та інші функціональні молекули визначають ріст і функціонування організму.
 
клітина, ДНК, хромосома, ядро, ген, нуклеотиди
У той же час, кожен ген характеризується низкою специфічних регуляторних послідовностей ДНК, таких якпромотори, які беруть безпосередню участь в регулюванні прояви гена. Регуляторні послідовності можуть перебувати як у безпосередній близькості від відкритої рамки зчитування, котра кодує білок, або початку послідовності РНК, як у випадку з промоторами (так звані cis-регуляторні елементи, англ. Cis-regulatory elements), так і на відстані багатьох мільйонів пар основ (нуклеотидів), як у випадку з енхансерами, інсуляторами і супресорами (іноді класифікуються як trans-регуляторні елементи, англ. trans-regulatory elements). Таким чином, поняття гена не обмежене тільки кодованою ділянкою ДНК, а являє собою більш широку концепцію, що включає в себе і регуляторні послідовності.

    Спочатку термін ген з'явився як теоретична одиниця передачі дискретної спадкової інформації. Історія біології пам'ятає суперечки про те, які молекули можуть бути носіями спадкової інформації. Більшість дослідників вважали, що такими носіями можуть бути тільки білки, так як їх будова (20 амінокислот) дозволяє створити більше варіантів, ніж будова ДНК, яке складено всього з чотирьох видів нуклеотидів. Пізніше було експериментально доведено, що саме ДНК включає в себе спадкову інформацію, що було представлено у вигляді центральної догми молекулярної біології.
 
      Властивості генів:

1.   дискретність – гени не  змішуються;
2.   стабільність - здатність зберігати структуру;
3.   лабільність - здатність багаторазово мутувати;
4.   множинний алелізм - багато генів існують в популяції в безлічі молекулярних форм;
5.   алельність - в генотипі диплоїдних організмів лише дві форми гена;
6.   специфічність - кожен ген кодує свій продукт;
7.   плейотропія - множинний ефект гена;
8.   експресивність - ступінь вираженості гена в ознаці;
9.   пенетрантність - частота прояву гена в фенотипі;
10. ампліфікація - збільшення кількості копій гена.
 

<<<

Нове в хворобах

Нове в словничку


Групи генетичних хворіб

Хвороби обміну білків    Аутосомно-домінантні хвороби    Аутосомно-рецесивні хвороби    Захворювання щеплені з Х хромосомою    Полігенні хвороби    Хвороби обміну вуглеводів    Хвороби обміну ліпідів    Хромосомні синдроми